Militära anläggningar

Anläggningar inom militären

Militären har en rad olika anläggningar som behövs för att de ska kunna bedriva sin verksamhet. De olika förbanden har förläggningar som används för utbildning och för den dagliga verksamheten. Där finns logement som fungerar som bostäder, samt träningslokaler, matsalar, garage, förrådsutrymmen och mycket annat. En sådan militäranläggning kan nästan vara som en liten inhägnad stad. Från utsidan kan det vara svårt att se vilket hus som fyller vilken funktion. Inom det militära är det vanligt med viss hemlighetsmakeri. Det är egentligen inga konstigheter och beror på att man inom det militära hanterar känsligt material och känslig information som man inte vill vara alltför öppen med. Militära anläggningar har hög säkerhet och är ofta klassade som skyddsobjekt. Området får inte beträdas hur som helst och i regel finns det också fotoförbud.

Militären har även en del anläggningar som ligger en bit utanför städerna. Bland annat rör det sig om skjutfält och olika typer av militära övningsområden. Flottan har också marinbaser och flygvapnet har militära flygbaser. Försvarsmakten har placerat sina anläggningar på ett strategiskt sätt över hela landet. Tidigare användes fler anläggningar regelbundet, men idag är flera av dem övergivna. I vissa fall har man valt att sälja ut dem till allmänheten. En del militära skyddsrum och fort har till exempel sålts till privata intressen, eftersom de inte längre ingår i Försvarsmaktens framtidsplaner.