Militärutbildningar & GMU

Utmärkt sida för den som vill veta mer om militärutbildningar

Militären i siffror

20,000

Personer arbetar i försvarsmakten

84%

Män

8,500

Yrkesofficerare

200

Reservofficerare

Utbildningar inom militären

I Sverige krävs att man genomför en militär grundutbildning innan man kan söka vidare och påbörja en befattningsutbildning. Grundutbildningen är både praktisk och teoretisk och inleds med något som kallas GMU (Grundläggande Militär Utbildning). Det är en slags introduktionsutbildning där man bland annat får lära sig att hantera vapen, vårda sin utrustning, ge första-hjälpen och mycket annat som hade varit av stor betydelse i en verklig krigssituation. En annan fördel med GMU är att man lär sig lagarbete och stärker sin självinsikt och sitt självförtroende. Det är något som man har stor nytta av oavsett vad man tänkt göra senare i livet.

Vad många brukar framhäva som det allra bästa med den militära grundutbildningen är kamratskapen och att det ger en chans att testa sina egna gränser. Inom det militära ställs man ofta inför olika prövningar som kan kännas påfrestande, men om man tar sig igenom dem upptäcker man att man utvecklas som människa. Några konkreta exempel är att man lär sig stresshantering och problemlösning. När du är klar med din utbildning och blivit godkänd är det dags att bestämma inriktning för befattningsutbildningen.

Syftet med befattningsutbildning är att specialisera sig och välja en tjänst inom det militära som man är intresserad av. Ett traditionellt val är en utbildning till soldat eller sjöman. Utbildningstiden varierar något, men normalt är det mellan 9-11 månader. En del militära befattningar är relativt fysiskt krävande. Känner man att det militära inte är aktuellt på heltid finns möjligheten att utbilda sig till hemvärnssoldat. Då är tanken att man har en civil sysselsättning vid sidan om, sedan genomför man övningar någon gång per år för att hålla sina kunskaper uppdaterade. Mest krävande är officersutbildningen. Den är aktuell för de som är intresserade av en högre tjänst inom det militära och den utbildningen lägger stor vikt vid ledarskap. Utbildningstiden är betydligt längre än för de lägre befattningarna.